CO TO ZNACZY, ŻE W JEZUSIE CHRYSTUSIE SĄ DWIE NATURY, ALE JEDNA OSOBA?

Czym jest wiara, Dzisiejsza religa, Stopień wiary
Jezus skłania słuchaczy wszystkich czasów do nieobojętnego przejścia obok Jego Osoby. Pełne mocy słowa i czyny Jezusa skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, kim On jest naprawdę dla nas. Aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy odnieść się do tajemnicy Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby; jedna z Nich - Druga Osoba jest Synem, Logosem - Słowem, który jako współistotny z Ojcem i różniący się od Niego pod względem relacji, został w wiecznym rodzeniu zrodzony - wypowiedziany przez Ojca - przy zachowaniu tej samej istoty Boskiej. Jest związany w wewnatrztrynitamym pochodzeniu z Ojcem i z racji Jego zrodzenia z Ojca ma istotę Boską, Boską naturę. Ta Boska Osoba Syna przyjmuje w swojej jedności Osobowej (a więc nie mieszając natur; teologia nazywa ową jedność unią hipostatyczną) pełną rzeczywistość…
Read More